Zapytania ofertowe

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu: „CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO – CZĘŚĆ II” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Nr ogłoszenia: GKG.GPK.2100.18.2020 Data zamieszczenia: 7.09.2020 r.
Dokumenty do zamówienia: Zapytanie ofertowe – pdf [352 kB] UWAGA! Zmiana treści zapytania ofertowego

Modyfikacja treści zapytania ofertowego – pdf [75 kB]

Informacja o ogłoszeniu – w bazie konkurencyjności – pdf [298 kB]

Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia – pdf [781 kB]

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy – doc [007 kB]

Załącznik nr 3 – Projekt umowy – pdf [718 kB]

Załącznik nr 4a – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie promocji – pdf [2MB]

Załącznik 4b – Zasady dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018r. – pdf [504kB]

Załącznik nr 5_Wykaz usług – pdf [1 MB]

Załącznik nr 6 – Konflikt interesów-oświadczenie – doc [1 MB]

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO – pdf [70 kB]

 

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe Rodzaj zamówienia: Usługa
Data i godzina otwarcia: 18.09.2020 r. godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: W trakcie
Wynik postępowania:
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2100.2.2019 Data zamieszczenia: 28.08.2019 r.
Dokumenty do zamówienia: Zapytanie ofertowe

Infromacja o ogłoszeniu – w bazie konkurencyjności

Załącznik nr 1 – OPZ wersja 2019 08 28

Załącznik nr 2 (Dodatek nr 3 do OPZ) Wstępne Założenia Projektu.docx

Załącznik nr 3- formularz ofertowy – korekta 2019 08 27

Załącznik nr 4 -wykaz usług JF-1

Załącznik nr 5 – Wykaz osób JF-2

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7- konflikt interesów

Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna RODO.docx

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe Rodzaj zamówienia: Usługa
Data i godzina otwarcia: 6.09.2019 r. godz.10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty