Zapytania ofertowe

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.2.2019 Data zamieszczenia: 28.08.2019 r.
Dokumenty do zamówienia: Zapytanie ofertowe

Infromacja o ogłoszeniu – w bazie konkurencyjności

Załącznik nr 1 – OPZ wersja 2019 08 28

Załącznik nr 2 (Dodatek nr 3 do OPZ) Wstępne Założenia Projektu.docx

Załącznik nr 3- formularz ofertowy – korekta 2019 08 27

Załącznik nr 4 -wykaz usług JF-1

Załącznik nr 5 – Wykaz osób JF-2

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7- konflikt interesów

Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna RODO.docx

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe Rodzaj zamówienia: Usługa
Data i godzina otwarcia: 6.09.2019 r. godz.10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty