- Biuletyn Informacji Publicznej PODGiK - https://bip.podgik.poznan.pl -

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2020 r.
Treść planu – pdf [1]

Plan zamówień publicznych na 2019 r.
Treść planu – pdf [2]

Plan zamówień publicznych na 2018 r. – aktualizacja 19.07.2018r.
Treść planu aktualizacja – pdf [3]

Plan zamówień publicznych na 2018 r.
Treść planu – pdf [4]

Plan zamówień publicznych na 2017 r.
Treść planu – pdf [5]

Plan zamówień publicznych na 2014 r.
Treść planu – pdf [6]

Plan zamówień publicznych na 2013 r.
Treść planu – pdf