Archiwum zamówień – 2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi weryfikacji – sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umowy dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Puszczykowo (Id 302102) w ramach projektu: “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.8.2018 Data zamieszczenia: 22.08.2018 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do specyfikacji- OPZ. pdf
Załącznik nr 1 do OPZ – NWZ.pdf
Załącznik nr 2 do OPZ – umowa z Wykonawcą Modernizacjia.pdf
 

Załącznik nr 2 formularz ofertowy -doc

Załącznik nr 3 oświadczenie dot. wykluczenia -doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. spełnienia warunków – doc

Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa – doc

Załącznik nr 6 Wykaz  usług – doc

Załącznik nr 7 Wykaz  osób – doc

Załącznik nr 8 Projekt umowy – pdf

Załącznik nr 9 Oświadczenie – doc

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 30.08.2018 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf
Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze przy realizacji projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”, który realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”
Nr ogłoszenia: GKG.GO.210.24.2018 Data zamieszczenia: 09.08.2018 r.
Dokumenty do zamówienia: Ogłoszenie

Zapytanie o cenę- pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy -doc

Załącznik nr 2 Wykaz  osób – doc

Załącznik nr 3 konflikt interesów -doc

Załącznik nr 4 Projekt umowy – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: Rozeznanie rynku – zapytanie o cenę uslugi Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 16.08.2018 r., godz. 11:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi weryfikacji – sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umowy dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Puszczykowo (Id 302102) w ramach projektu: “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.7.2018 Data zamieszczenia: 08.08.2018 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 – OPZ. pdf

Załącznik nr 1 do OPZ:

Załącznik nr 2 formularz ofertowy -doc

Załącznik nr 3 oświadczenie dot. wykluczenia -doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. spełnienia warunków – doc

Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa – doc

Załącznik nr 6 Wykaz  usług – doc

Załącznik nr 7 Wykaz  osób – doc

Załącznik nr 8 Projekt umowy – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 16.08.2018 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie unieważnione
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o unieważnieniu
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi weryfikacji – sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umów dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.6.2018 Data zamieszczenia: 02.08.2018 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 – OPZ. pdf

Załącznik nr 1 do OPZ:

 

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ

Załącznik nr 2 formularz ofertowy -doc

Załącznik nr 3 oświadczenie dot. wykluczenia -doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. spełnienia warunków – doc

Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa – doc

Załącznik nr 6 Wykaz  usług – doc

Załącznik nr 7 Wykaz  osób – doc

Załącznik nr 8 Projekt umowy – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 14.08.2018 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf
Przedmiot zamówienia: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – z podziałem na 2 następujące części:
1. Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych wraz z licencją na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;
2. Dostawa fabrycznie nowych części i akcesoriów do komputerów  do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.5.2018 Data zamieszczenia: 25.05.2018 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ  – pdf

Załącznik nr 1a – 1b

Załącznik nr 2 formularz ofertowy -doc

Załącznik nr 3 oświadczenie dot. wykluczenia -doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. spełnienia warunków – doc

Załącznik nr 5 Wykaz dostaw – doc

Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa – doc

Załącznik nr 7a (projekt umowy Część I) do specyfikacji  – pdf

Załącznik nr 7b (projekt umowy Część II) do specyfikacji  – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa
Data i godzina otwarcia: 12.06.2018 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte dla części I

postępowanie unieważnione dla części II

Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf
Przedmiot zamówienia: Wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i  projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań – Kluczbork oraz Poznań-Skandawa (Toruń ).
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.4.2018 Data zamieszczenia: 10.05.2018 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 do SIWZ -pdf

Załącznik do OPZ -pdf

Załącznik nr 1 do wartunków technicznych -pdf

Załącznik nr 2 formularz ofertowy -doc

Załącznik nr 3 ośiadczenie spełnienia warunków -doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków – doc

Załącznik nr 5 Wykaz usług – doc

Załącznik nr 6 Wykaz osób – doc

Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa – doc

Załącznik nr 8 Wzór umowy  – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 22.05.2018 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi weryfikacji – sprawowania  funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania dotyczącego realizacji umowy GKG.GO.2130.1.2018 z dnia 12.01.2018r. na wykonanie prac polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.210.14.2018

Baza konkurencyjności nr 1104622

Data zamieszczenia: 16.04.2018 r.
Dokumenty do zamówienia: Zapytanie cenowe (ofertowe)

Załącznik nr 1  OPZ -pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – docx

Załącznik nr 3  Wykaz zrealizowanych usług – docx

Załącznik nr 4 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – docx

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów – docx

Załącznik nr 6 Projekt umowy – pdf

Załącznik Umowa GKG.GO.2130.1.2018 – pdf

Załącznik – OPZ  dla cyfryzacji -pdf

Załącznik 1.1 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Załącznik 1.2 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Załącznik 1.3 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Załącznik 1.4 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Załącznik 1.5 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Załącznik 1.6 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie cenowe (ofertowe) Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 26.04.2018 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie unieważnione
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o unieważnieniu – pdf 
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi weryfikacji – sprawowania  funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania dotyczącego realizacji umowy GKG.GO.2130.1.2018 z dnia 12.01.2018r. na wykonanie prac polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.210.13.2018

Baza konkurencyjności nr 1099607

Data zamieszczenia: 27.03.2018 r.
Dokumenty do zamówienia: Zapytanie cenowe (ofertowe)

Załącznik nr 1  OPZ -pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – docx

Załącznik nr 3  Wykaz zrealizowanych usług – docx

Załącznik nr 4 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – docx

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów – docx

Załącznik nr 6 Projekt umowy – pdf

Załącznik Umowa GKG.GO.2130.1.2018 – pdf

Załącznik – OPZ  dla cyfryzacji -pdf

Załącznik 1.1 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Załącznik 1.2 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Załącznik 1.3 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Załącznik 1.4 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Załącznik 1.5 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Załącznik 1.6 do OPZ dla cyfryzacji – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie cenowe (ofertowe) Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 5.04.2018 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie unieważnione
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o unieważnieniu – pdf 
Przedmiot zamówienia: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:Dostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – z podziałem na 2 następujące części:1. Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych wraz z licencją na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;2. Dostawa fabrycznie nowych części i akcesoriów do komputerów  do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.3.2018 Data zamieszczenia: 09.03.2018 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienie -pdf
Dokumenty do zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do specyfikacji -pdf

Załącznik nr 1a – 1b – doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące wykluczenia – doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków – doc

Załącznik nr 5 Wykaz dostaw – doc

Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa – doc

Załącznik nr 7a Wzór umowy cz.I – pdf

Załącznik nr 7b Wzór umowy cz. II -pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa
Data i godzina otwarcia: 20.03.2018 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf 
Przedmiot zamówienia: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:Część I przedmiotu zamówienia: Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w zakresie dokumentacji technicznej z opracowań do celów innych niż prawne, roczniki: 2010-2016Część II przedmiotu zamówienia: Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo (Id 302102), obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 302102_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003) w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.2.2018

2018/S 046-101005

Data zamieszczenia: 07.03.2018 r.
Dokumenty do zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Część I przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ – OPZ cyfryzacja
Zalacznik_1_1_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_2_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_3_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_4_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_5_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_6_do_OPZ_cyfryzacja

Część II przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1b do SIWZ – OPZ modernizacja
Zalacznik_1_do_OPZ_modernizacja
Zalacznik_2_do_OPZ_modernizacja
Zalacznik_3_do_OPZ_modernizacja

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – docx
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – pdf

Załącznik nr 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – doc
Załącznik nr 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – pdf 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – doc
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – pdf

Załącznik nr 5 Wykaz zrealizowanych usług – doc
Załącznik nr 5 Wykaz zrealizowanych usług – pdf

Załącznik nr 6 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – doc
Załącznik nr 6 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – pdf

Załącznik nr 7a Wzór umowy dla części I – pdf
Załącznik nr 7b Wzór umowy dla części II -pdf

Załącznik nr 8 Wykaz urządzeń technicznych – doc
Załącznik nr 8 Wykaz urządzeń technicznych – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 10.04.2018 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte w zakresie części I przedmiotu zamówienia
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf
Przedmiot zamówienia: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:Część I przedmiotu zamówienia: 1. wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin).Część II przedmiotu zamówienia: 2. wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań-Wrocław oraz Poznań-Kluczbork.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.1.2018 Data zamieszczenia: 19.02.2018 r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf

Treść SIWZ – pdf

Załącznik nr 1a do SIWZ – OPZ dla części I przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 1b do SIWZ – OPZ dla części II przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SWIZ 
Załącznik nr 8 do SIWZ – UMOWA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 27.02.2018 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf