- Biuletyn Informacji Publicznej PODGiK - https://bip.podgik.poznan.pl -

Archiwum zamówień – 2016

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w zakresie: przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych, paczek, przesyłek kurierskich, przesyłek wysyłanych za pobraniem, ewentualnych zwrotów przesyłek niedostęczonych oraz reklamacji zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) – w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Nr ogłoszenia: GKG 240/23/02/2016 Data zamieszczenia: 15.12.2016r.
Dokumenty do zamówienia: Zapytanie cenowe – pdf [1]
Załącznik nr 1 – pdf [2]
Załacznik nr 2 – pdf [3] – Umowa
Załącznik nr 3 – pdf [4]Wyjaśnienie treści zapytania cenowego – pdf [5]
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie cenowe (ofertowe) Rodzaj zamówienia: usługi
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Informacja o wynikach postępowania – pdf [6]
Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
Nr ogłoszenia: 341097-2016 Data zamieszczenia: 10.11.2016r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf
Treść SIWZ z załącznikami – pdf
Treść SIWZ z podpisem
Treść SIWZ – załącznik-nr1a [7]
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – doc [8]
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa
Data i godzina otwarcia: 18.11.2016r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf [9]
Status: przetarg rozstrzygnięty
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach postępowania – pdf [10]
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bez sieci elektroenergetycznej), w systemie Geo-Info VI Mapa.
Nr ogłoszenia: 311180-2016 Data zamieszczenia: 21.09.2016r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf [11]
Treść SIWZ – pdf [12]
Treść SIWZ – załącznik-nr1- Siedlec [13]
Treść SIWZ – załącznik-nr1- Wierzenica [14]
Treść SIWZ – załącznik-nr1a  [15]
Treść SIWZ – załącznik-nr1b
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – pdf
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – pdf
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – pdf
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – pdf
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – pdf
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr7 – pdf
Treść SIWZ – załącznik-nr7 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr8 – pdf
Treść SIWZ – załącznik-nr8 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr9 Umowa– pdf [16]
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi
Data i godzina otwarcia: 29.09.2016r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf [17]
Status: przetarg rozstrzygnięty
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach postępowania – pdf [18]
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geoinfo 7 (kodowanie 14.3 NMWK1)
Nr ogłoszenia: 85561-2016 Data zamieszczenia: 14.06.2016r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf [19]
Treść SIWZ – pdf [20]
Strona SIWZ z podpisem – pdf [21]
Treść SIWZ – załącznik-nr1- Biednary
Treść SIWZ – załącznik-nr1- Drzazgowo
Treść SIWZ – załącznik-nr1- Gultowy
Treść SIWZ – załącznik-nr1 -Kolata
Treść SIWZ – załącznik-nr1 – Kowalskie
Treść SIWZ – załącznik-nr1 – Krzeslice
Treść SIWZ – załącznik-nr1 – Lagiewniki
Treść SIWZ – załącznik-nr1 – Latalice
Treść SIWZ – załącznik-nr1 – Podarzewo
Treść SIWZ – załącznik-nr1 – Pruszewiec
Treść SIWZ – załącznik-nr1 – SokolnikiD_SokolinikK_Klony
Treść SIWZ – załącznik-nr1 – Wegierskie
Treść SIWZ – załącznik-nr1 – Wronczyn
Treść SIWZ – załącznik-nr1a
Treść SIWZ – załącznik-nr1b
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – pdf [22]
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – doc [23]
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – pdf [24]
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – doc [25]
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – pdf [26]
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – doc [27]
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – pdf [28]
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – doc [29]
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – pdf [30]
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – doc [31]
Treść SIWZ – załącznik-nr7 – pdf [32]
Treść SIWZ – załącznik-nr7 – doc [33]
Treść SIWZ – załącznik-nr8 – pdf [34]
Treść SIWZ – załącznik-nr8 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr9 – pdf [35]
Treść SIWZ – załącznik-nr9 – doc [36]
Treść SIWZ – załącznik-nr10 umowa – pdf [37]
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi
Status: przetarg rozstrzygnięty
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach postępowania – pdf [38]
Przedmiot zamówienia: Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego, podzespołów i okablowań sieciowych, licencji na połączenia do serwerów Microsoft, licencji na program antywirusowy – do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
Nr ogłoszenia: 84145-2016 Data zamieszczenia: 14.06.2016r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf [39]
Treść SIWZ – pdf [40]
Strona SIWZ z podpisem – pdf [41]
Treść SIWZ – załącznik-nr1 dla części I– pdf
Treść SIWZ – załącznik-nr1 dla części I– docx
Treść SIWZ – załącznik-nr1 dla części II– pdf
Treść SIWZ – załącznik-nr1 dla części II– docx [42]
Treść SIWZ – załącznik-nr1 dla części III– pdf [43]
Treść SIWZ – załącznik-nr1 dla części III– docx [44]
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – pdf [45]
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – doc [46]x
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – pdf [47]
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – docx [48]
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – pdf [49]
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – doc [50]x
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – pdf [51]
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – docx [52]
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – pdf [53]
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – docx
Treść SIWZ – załącznik-nr7 umowa dla części I i II – pdf
Treść SIWZ – załącznik-nr7 umowa dla części III– pdf [54]
Treść SIWZ – licencja.pdf

Wyjaśnienie do SIWZ – pdf [55]
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawy
Status: przetarg rozstrzygnięty
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach postępowania – pdf [56]
Przedmiot zamówienia: Wsparcie doradcze w realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO2014+) w latach 2016-2018 (działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych). Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
Nr ogłoszenia: Data zamieszczenia: 25.05.2016r.
Dokumenty do zamówienia: zapytanie cenowe – pdf [57]
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – pdf [58]
Załacznik nr 1 – formularz ofertowy – doc [59]
Umowa– pdf
Przedmiot zamówienia: Wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin, Poznań-Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin).
Nr ogłoszenia: 118704-2016 Data zamieszczenia: 12.05.2016r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf [60]
Treść SIWZ – pdf [61]
Strona SIWZ z podpisem – pdf [62]
Treść SIWZ – załącznik-nr1  Poznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin– pdf
Treść SIWZ – załącznik graficzny-nr1   Poznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin– jpeg [63]
Treść SIWZ – załącznik-nr1 Poznań Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin) – pdf
Treść SIWZ – załącznik graficzny-nr1 Poznań Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin) – jpeg [64]
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – pdf [65]
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – doc [66]
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – pdf [67]
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – doc [68]
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – pdf [69]
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – doc [70]
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – pdf [71]
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – doc [72]
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – pdf [73]
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – doc [74]
Treść SIWZ – załącznik-nr7 – pdf [75]
Treść SIWZ – załącznik-nr7 – doc [76]
Treść SIWZ – załącznik-nr8 – pdf [77]
Treść SIWZ – załącznik-nr8 – doc [78]
Treść SIWZ – załącznik-nr9 umowa – pdf [79]
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi
Status: przetarg rozstrzygnięty
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach postępowania – pdf [80]
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
Nr ogłoszenia: 53900-2016 Data zamieszczenia: 10.03.2016r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf [81]
Treść SIWZ – pdf [82]
Strona SIWZ z podpisem – pdf [83]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Strykowo – pdf [84]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Bugaj – pdf [85]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Modrze i Drożdżyce – pdf [86]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Stęszewko i Tuczno – pdf [87]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Jerzyn – pdf [88]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Mielno i Dębogóra – pdf [89]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Sapowice – pdf [90]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Główna, Główienka i Pomarzanowice – pdf [91]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Słupia – pdf [92]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Łopuchowo – pdf [93]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Brzeźno – pdf [94]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Kocanowo – pdf [95]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Złotniczki – pdf [96]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Węglewo – pdf [97]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Polska Wieś – pdf [98]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Wierzonka – pdf [99]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Siedlec – pdf [100]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Zbierkowo – pdf [101]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Wierzenica – pdf [102]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Siedleczek – pdf [103]
Treść SIWZ – załącznik-nr1_Karłowice – pdf [104]
Treść SIWZ – załącznik-nr1a – pdf [105]
Treść SIWZ – załącznik-nr1b – pdf [106]
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – pdf [107]
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – doc [108]
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – pdf [109]
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – doc [110]
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – pdf [111]
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – doc [112]
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – pdf [113]
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – doc [114]
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – pdf [115]
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – doc [116]
Treść SIWZ – załącznik-nr7 – pdf [117]
Treść SIWZ – załącznik-nr7 – doc [118]
Treść SIWZ – załącznik-nr8 – pdf [119]
Treść SIWZ – załącznik-nr8 – doc [120]
Treść SIWZ – załącznik-nr9 – pdf [121]
Treść SIWZ – załącznik-nr9 – doc [122]
Treść SIWZ – załącznik-nr10_umowa – pdf [123]

Wyjaśnienie do SIWZ – pdf [124]

Tryb udzielenia zamówienia: przetrag nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi
Status: przetarg rozstrzygnięty
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach postępowania – pdf [125]