Wydziały i stanowiska samodzielne

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Geodeta Powiatowy
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Tomasz Powroźnik 61 84 10 540
II p.pok.218
Zastępca Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Imię i nazwisko Telefon/Faks E-mail Pokój
Joanna Muszyńska 61 84 10 623
faks 61 84 10 655
I p.pok.120
Sekretariat
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Agata Hoedt 61 84 10 540
II p.pok.217
Paulina Sobkowicz 61 84 10 540
II p.pok.217
Zespół Obsługi Kancelarii
Kierownik Zespołu Obsługi Kancelarii
Imię i nazwisko Telefon/Faks E-mail Pokój
Beata Grzybowska 61 84 10 613
faks 61 84 10 655
II p.pok.216
Pracownicy Zespołu Obsługi Kancelarii
Imię i nazwisko Telefon/Faks E-mail Pokój
Sylwia Grabska 61 84 10 613
II p.pok.216
Tomasz Redelbach 61 84 10 644
II p.pok.222a
Ewelina Biskup 61 84 10 613
II p.pok.216
Informatyk
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Adam Koszuta 61 22 69 230
573 147 333*
II p.pok.224
Marcin Palczewski 61 22 69 230
573 147 337*
II p.pok.224
Inspektor Ochrony Danych
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Agnieszka Rogozińska 61 84 10 540
573 147 335*

II p.pok.217
Radca Prawny
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Ewa Woroniecka-Andrzejczak 61 84 10 645

IIp.pok.223
Starszy Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Adam Świątek 61 84 10 645
IIp.pok.223
Główny Księgowy
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Barbara Szrama 61 84 10 508 573 445 712* II p. pok. 219
Z-ca Głównego Księgowego
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Edyta Ratajczyk 61 84 10 508 II p. pok. 219
Pracownicy Wydziału Finansów
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Lucyna Andrzejczak 61 22 69 233 II p. pok. 219
Agnieszka Króliczak 61 22 69 233 II p. pok. 219
Natalia Milczyńska 61 22 69 233 II p. pok. 219
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Anna Wojtkowiak 61 22 69 228 573 147 334* II p. pok. 223
Pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Ewelina Biskup
Agnieszka Dyzmann II p. pok. 217
Sylwia Grabska 61 84 10 613 II p. pok. 216
Beata Grzybowska 61 84 10 613 II p. pok. 216
Agata Hoedt 61 84 10 540 II p. pok. 217
Paulina Ludwiczak 61 84 10 641 II p. pok. 216
Agnieszka Paprzycka – Leśnik 61 84 10 645 II p. pok. 223
Paulina Sobkowicz 61 84 10 540 II p. pok. 217
Tomasz Redelbach 61 84 10 644 II p. pok. 222a
Grzegorz Szymajda 61 22 69 228 II p. pok. 223
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Izabela Marek 61 22 69 228 II p. pok. 223
Pracownicy Zespołu ds. Zamówień Publicznych
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Nicole Papierz 61 84 10 645 II p. pok. 223
Kierownik Wydziału Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Anna Juszkiewicz 61 84 10 623I p. pok. 120
Administrator mapy numerycznej
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Robert Rybarczyk 61 84 10 731
573 147 336*
II p. pok. 224
Zespół Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych i Kartograficznych
Kierownik Zespołu Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych i Kartograficznych
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Gabriela Szalińska 61 84 10 622hala ośrodka Ip.
Pracownicy Zespołu Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych i Kartograficznych
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokójObsługiwane gminy
Anna Kowalewska-Syryca 61 84 10 616hala ośrodka Ip.Przetwarzanie materiałów PZGiK do postaci elektronicznej
Agnieszka Lubarska 61 84 10 621hala ośrodka I p.Przyjmowanie materiałów do PZGiK
Marta Marendziak 61 84 10 624I p. pok. 121Przyjmowanie materiałów do PZGiK
Krystyna Musiał 61 84 10 615hala ośrodka I p.Miasto i gmina Stęszew,
Miasto i gmina Pobiedziska
Pamela Niciejewska 61 84 10 624I p. pok. 121Usterki
Beata Przewłocka 61 84 10 624beata.przewłI p. pok. 121Kosztorysy, rejestracja zawiadomień o zakończeniu prac
Małgorzata Struzik 61 84 10 615hala ośrodka I p.Miasto Luboń,
Miasto Puszczykowo,
Gmina Suchy Las,
Miasto i gmina Murowana Goślina,
Gmina Rokietnica,
Gmina Buk,Miasto i gmina Kostrzyn,Gmina Komorniki,Gmina Czerwonak,Gmina Kleszczewo,Miasto i gmina Swarzędz,Miasto i gmina Mosina,Gmina Dopiewo, Gmina Tarnowo Podgórne, Miasto i Gmina Kórnik.
Kamila Tarka 61 84 10 616hala ośrodka Ip.Ochrona osnowy
Adriana Maciuszek 61 84 10 616hala ośrodka Ip. 
Zespół Weryfikacji Dokumentacji Technicznej
Kierownik Zespołu Weryfikacji Dokumentacji Technicznej
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Krzysztof Sobczak 61 84 10 620
573 445 713*
pracownia I p.
Pracownicy Zespołu Weryfikacji Dokumentacji Technicznej
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Paweł Boruszewski 61 84 10 617pracownia Ip.
Ryszard Flitta 61 84 10 505pracownia Ip.
Małgorzata Gostyńska 61 84 10 505pracownia Ip.
Joanna Sicińska 61 84 10 621
pracownia Ip.
Paweł Pewiński 61 84 10 505pracownia Ip.
Zespół Mapy Numerycznej
Kierownik Zespołu Mapy Numerycznej
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Grzegorz Kąkol 61 84 10 620pracownia Ip.
Pracownicy Zespołu Mapy Numerycznej
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokójObsługiwane gminy
Katarzyna Burgiel 61 22 69 214pracownia Ip.Miasto i Gmina Mosina
Aleksandra Byzia 61 84 10 618pracownia Ip.Miasto Luboń
Karolina Dukarska 61 84 10 619pracownia I p.Miasto i Gmina Swarzędz
Katarzyna Grodzka 61 84 10 618pracownia I p.Miasto i Gmina Pobiedziska,
Miasto i Gmina Kostrzyn
Sylwia Jahns 61 84 10 617pracownia Ip.Miasto i Gmina Stęszew,
Miasto i Gmina Murowana Goślina
Dagmara Musialik 61 22 69 213pracownia Ip.Gmina Dopiewo
Małgorzata Nelec 61 84 10 618pracownia I p.Miasto i Gmina Kórnik
Marta Paciorek 61 84 10 619pracownia Ip.Gmina Kleszczewo,
Miasto i Gmina Buk
Katarzyna Ryniec 61 22 69 213pracownia I p.Gmina Rokietnica
Marlena Stróżyńska 61 84 10 619pracownia Ip.Gmina Suchy Las,
Miasto Puszczykowo
Anna Tomaszewska 61 22 69 214pracownia Ip.Gmina Komorniki
Iwona Zdrojewska 61 84 10 618pracownia Ip.Gmina Tarnowo Podgórne
Anna Jackowska 61 84 10 618pracownia Ip.Mapa numeryczna
Oskar  Łączkowski 61 84 10 618pracownia Ip.Mapa numeryczna
Kierownik Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Dorota Zubik 61 84 10 634II p. pok. 220
Zespół Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków
Kierownik Zespołu Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Agnieszka Selwa-Majchrzak 61 84 10 635II p. pok. 220
Pracownicy Zespołu Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokójObsługiwane Gminy
  61 84 10 631 II p. pok. 220Gmina Rokietnica
Mariusz Bąk 61 84 10 631II p. pok. 220Miasto i Gmina Buk,
Miasto i Gmina Pobiedziska
Paulina Cieślińska 61 84 10 632II p. pok. 220Gmina Czerwonak,
Gmina Stęszew
Agnieszka Friebe 61 84 10 636II p. pok. 220Gmina Tarnowo Podgórne
Katarzyna Grześkowiak61 84 10 636  II p. pok. 220Gmina Suchy Las, Miasto Puszczykowo
Urszula Hoffmann 61 84 10 632II p. pok. 220Gmina Komorniki
Katarzyna Kasperowicz 61 84 10 633II p. pok. 220Miasto Luboń, Miasto i Gmina Murowana Goślina
Joanna Marciniak61 84 10 633II p. pok. 220 
Barbara Matecka 61 84 10 636II p. pok. 220Miasto i Gmina Mosina
Anna Narożna61 84 10 633II p. pok. 220Miasto i Gmina Kórnik
Klaudia Nowicka61 84 10 633II p. pok. 220Gmina Kleszczewo,
Miasto i Gmina Kostrzyn
Maria Madajczak61 84 10 632II p. pok. 220Gmina Dopiewo
Maria Waszkowiak61 84 10 631II p. pok. 220Miasto i Gmina Swarzędz
Karolina Zdziech 61 84 10 636II p. pok. 220 
Zespół Obsługi Wniosków
Kierownik Zespołu Obsługi Wniosków
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Sylwia Masłowska-Potrzebko 61 84 10 630II p. pok. 220
Z-ca Kierownika Zespołu Obsługi Wniosków
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Michał Kmiecik 61 84 10 630II p. pok. 220
Pracownicy Zespołu Obsługi Wniosków
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Joanna Gondek 61 84 10 642II p. pok. 220
Arleta Mądra 61 84 10 762II p. pok. 225
obsługa interesanta
Monika Mleczak 61 84 10 642II p. pok. 220
Katarzyna Hoffa61 84 10 642
 
II p. pok. 220
Danuta Janas61 84 10 635II p. pok. 220
Aleksandra Knasiak 61 84 10 628II p. pok. 225 obsługa interesanta
Zofia Krawczyk 61 84 10 631II p. pok. 220
Martyna Kwiatkowska-Stasiak 61 84 10 642II p. pok. 220
Izabela Majer 61 84 10 635II p. pok. 220
Joanna Müller61 84 10 635II p. pok. 220
Wiktoria Płóciennik 61 84 10 630II p. pok. 220
Kamila Sobczak 61 84 10 642II p. pok. 220
Piotr Stachowski 61 84 10 628II p. pok. 225 obsługa interesanta
Jakub Jarecki 61 84 10 630II p. pok. 220
Aleksandra Czapłon 61 84 10 614

I p. pok. 118
Małgorzata Małecka 61 84 10 614I p. pok. 118
Patrycja Pacanowska 61 84 10 614I p. pok. 118
Kierownik Wydziału Administracyjnego
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Anna Witek-Gonera 61 22 69 234 573 445 710* II p. pok. 219
Pracownicy Wydziału Administracyjnego
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Katarzyna Hirth 61 22 69 234 II p. pok. 219
Kierownik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Aneta Łuczak 61 84 10 637 II p. pok. 222
Pracownicy Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Ewelina Bobowicz 61 84 10 640 II p. pok. 222
Bogusława Dekert 61 84 10 643 II p. pok. 222
Joanna Leśniewska 61 84 10 639 II p. pok. 222
Paulina Szymańska 61 84 10 638 II p. pok. 222
Kierownik Wydziału Koordynacji Projektów
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Agnieszka Zawada-Sikorska 61 84 10 612 I p. pok. 117
Pracownicy Wydziału Koordynacji Projektów
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Agnieszka Bączyk 61 84 10 783 I p. pok. 124
Monika Drąg 61 84 10 783 I p. pok. 124
Paweł Pinczak 61 84 10 626 I p. pok. 123
Magdalena Stefaniak 61 84 10 626 I p. pok. 123
Agnieszka Tuliszka 61 84 10 612 I p. pok. 117
Daria  Urban 61 84 10 783 (rejestracja wniosków) I p. pok. 124
Marcin Wiraszka 61 84 10 626 I p. pok. 123
Kierownik Wydziału Systemu Informacji Przestrzennej
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Marek Stawarz 61 22 69 250 573 147 338* II p. pok. 222a
Pracownicy Wydziału Systemu Informacji Przestrzennej
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Bartosz Błaszczyk 61 22 69 250 II p. pok. 220
Julita Niedroszlańska 61 22 69 250 II p. pok. 220
Kierownika Wydziału Informatyki
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Przemysław Kaźmierczak 61 22 69 250II p. pok. 222A
Pracownicy Wydziału Informatyki
Imię i nazwiskoTelefonE-mailPokój
Adam Koszuta61 22 69 230
573 147 333*
II p. pok. 224
Marcin Palczewski61 22 69 230
573 147 337*
II p. pok. 224
Robert Rybarczyk61 84 10 731
573 147 336*
II p. pok. 224

* Pracownicy dostępni pod wskazanymi numerami telefonów w godzinach obsługi klienta, tj.: poniedziałek 9:00-16:30, wtorek-piątek 8:00-15:00.

Poza wskazanymi godzinami telefony nie będą obsługiwane.