Skargi / Wnioski

Dyrektor i Zastępca Dyrektora przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 12:00 – 14:00. W przypadku gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor i Zastępca Dyrektora przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. 12:00 – 14:00.

Kierownicy wydziałów przyjmują klientów w godzinach pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.