- Biuletyn Informacji Publicznej PODGiK - https://bip.podgik.poznan.pl -

Regulamin organizacyjny

Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu numer 950/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. zatwierdzono Regulamin organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.