Regulamin organizacyjny

Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu numer 950/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. zatwierdzono Regulamin organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu zatwierdzająca Regulamin organizacyjny PODGiK (wersja analogowa zawierająca podpis Dyrektora) – pdf [1.03 MB]

Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu zatwierdzająca Regulamin organizacyjny PODGiK (wersja cyfrowa nie zawierająca podpisu Dyrektora) – pdf []