Bieżące oferty pracy

Stanowisko – Geodeta
Nr oferty:GKG.GPK.1000.12.2020Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
05.03.2020r.
17.03.2020r.
Dokumenty do oferty:Treść oferty – pdf
Kwestionariusz osobowy
Status:Nabór rozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
25.03.2020 r.
Wynik naboru:Informacja o wynikach naboru
Stanowisko – Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Nr oferty:GKG.GPK.1000.11.2020Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
05.03.2020r.
17.03.2020r.
Dokumenty do oferty:Treść oferty – pdf
Kwestionariusz osobowy
Status:Nabór rozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
26.03.2020 r
Wynik naboru:Informacja o wynikach naboru
Stanowisko – Referent
Nr oferty:GKG.GPK.1000.10.2020Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
07.02.2020r.
17.02.2020r.
Dokumenty do oferty:Treść oferty – pdf
Kwestionariusz osobowy
Status:Nabór rozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
25.02.2020 r.
Wynik naboru:Informacja o wynikach naboru
Stanowisko – Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Nr oferty:GKG.GPK.1000.9.2020Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
07.02.2020r.
17.02.2020r.
Dokumenty do oferty:Treść oferty – pdf
Kwestionariusz osobowy
Status:Nabór rozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
25.02.2020 r.
Wynik naboru:

Informacja o wynikach naboru

Informacja o rezygnacji kandydata

Stanowisko – Referent
Nr oferty:GKG.GPK.1000.8.2020Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
04.02.2020r.
14.02.2020r.
Dokumenty do oferty:Treść oferty – pdf
Kwestionariusz osobowy
Status:Nabór rozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
19.02.2020 r.
Wynik naboru:Informacja o wynikach naboru
Stanowisko – Referent
Nr oferty:GKG.GPK.1000.7.2020Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
28.01.2020r.
7.02.2020r.
Dokumenty do oferty:Treść oferty – pdf
Kwestionariusz osobowy
Status:Nabór rozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
 13.02.2020 r.
Wynik naboru:Informacja o wynikach naboru
Stanowisko – Referent
Nr oferty:GKG.GPK.1000.6.2020Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
22.01.2020r.
3.02.2020r.
Dokumenty do oferty:Treść oferty – pdf
Kwestionariusz osobowy
Status:Nabór nierozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
4.02.2020 r.
Wynik naboru:Informacja o wynikach naboru
Stanowisko – Referent
Nr oferty:GKG.GPK.1000.5.2020Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
15.01.2020r.
27.01.2020r.
Dokumenty do oferty:Treść oferty – pdf
Kwestionariusz osobowy
Status:Nabór rozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
31.01.2020 r.
Wynik naboru:Informacja o wyniakch naboru
Stanowisko – Referent
Nr oferty:GKG.GPK.1000.4.2020Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
14.01.2020r.
27.01.2020r.
Dokumenty do oferty:Treść oferty – pdf
Kwestionariusz osobowy
Status:Nabór rozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
31.01.2020 r.
Wynik naboru:Informacja o wynikach naboru
Stanowisko – Referent
Nr oferty:GKG.GPK.1000.3.2020Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
10.01.2020r.
20.01.2020r.
Dokumenty do oferty:Treść oferty – pdf
Kwestionariusz osobowy
Status:Nabór rozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
 22.01.2020 r.
Wynik naboru:Informacja o wynikach naboru – pdf
Stanowisko – Referent
Nr oferty:GKG.GPK.1000.2.2020Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
8.01.2020r.
22.01.2020r.
Dokumenty do oferty:

Treść oferty – pdf

Kwestionariusz osobowy

Status:Nabór rozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
31.01.2020 r.
Wynik naboru:Informacja o wynikach naboru
Stanowisko – Referent 
Nr oferty:

GKG.GO.1000.1.2020

Data ogłoszenia oferty:
Termin składania ofert:
2.01.2020r.
13.01.2020r.
Dokumenty do oferty:

Treść oferty

Kwestionariusz osobowy

Status:Nabór rozstrzygnięty
Data ogłoszenia wyników:
15.01.2020r.
Wynik naboru:Informacja o wynikach naboru