O Nas

      Nasza historia rozpoczęła się w 1999 roku wraz z utworzeniem samorządu powiatu poznańskiego. Początkowo funkcjonowaliśmy jako gospodarstwo pomocnicze o nazwie ,,Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ‘’. Od 1 stycznia 2011 roku działamy jako jednostka budżetowa Powiatu Poznańskiego powołana na mocy uchwały nr XLIV/366/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 roku pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

     Ośrodek realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii należące do kompetencji Starosty m.in. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 na podstawie danych zawartych w bazach danych, którymi są mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze.

      Naszą największą siłą są ludzie, nasze zespoły tworzą wykwalifikowani specjaliści. Od początku działalności priorytetem jest dla nas zadowolenie naszych Klientów. Dlatego stworzyliśmy Kodeks Etyki, który wyznacza standardy postępowania podczas realizacji codziennych zadań  i współpracy. Działamy na podstawie aktualnych przepisów prawa i wewnętrznych procedur. Nieustannie dążymy do doskonalenia naszych umiejętności i do wysokiego poziomu świadczonych usług. Staramy się, aby nasz urząd był miejscem przyjaznym zarówno dla naszych Klientów, jak  i pracowników. Wyrazem uznania dla tych starań są liczne nagrody i wyróżnienia m.in. za zajęcie I-szego miejsca w plebiscycie miesięcznika „Geodeta” i firmy Ricoh Polska na najlepszy PODGiK, nagroda firmy Geo-System sp. z.o.o dla powiatu poznańskiego za największą liczbę prac geodezyjnych przetworzonych w technologii iGeoMap/ePODGiK w roku 2015. W listopadzie 2018 roku otrzymaliśmy podziękowania za znaczący wkład w badanie rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.

      Jednym z  naszych największych osiągnięć jest cyfryzacja zasobu geodezyjnego oraz wdrożenie e-usług co doprowadziło do skrócenia czasu realizacji wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych. Dostęp do naszych e -usług zapewniają aplikacje sprofilowane w taki sposób, aby mogły odpowiedzieć na potrzeby każdej grupy odbiorców korzystających z usług PODGiK w Poznaniu. Jednym z naszych głównych celów jest ciągłe poszerzanie zakresu stosowania systemów informatycznych wspomagających pracę w urzędzie oraz dążenie do załatwiania spraw Klientów drogą elektroniczną i skrócenie terminu ich realizacji.

     Wierzymy, że dzięki otwartej postawie i zaangażowaniu w dialog jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji. Zapraszamy do odwiedzenia nas w naszej siedzibie przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Do zobaczenia.

                                                                                                                           Dyrektor PODGiK w Poznaniu

 

 

Podziękowanie podgik
Nagroda dla Powiatu Poznańskiego za największą liczbę prac geodezyjnych przetworzonych w technologii iGeoMap/ePODGIK w roku 2015
Dyplom - I miejsce w plebiscycie miesięcznia GEODETA i firmy Ricoh Polska na Najlepszy PODGiK w roku 2013