Kierownictwo PODGiK

Geodeta Powiatowy    –      Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Małgorzata Waszak 61 84 10 540 malgorzata.waszak@podgik.powiat.poznan.pl II p.pok.218
          Zastępca Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu-                                                        Kierownik Wydziału Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Imię i nazwisko Telefon/Faks E-mail Pokój
Joanna Muszyńska 61 84 10 623 faks 61 84 10 655 joanna.muszynska@podgik.powiat.poznan.pl I p.pok.120
Główny Księgowy – Kierownik Wydziału Finansów
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Barbara Szrama 61 84 10 508 barbara.szrama@podgik.powiat.poznan.pl II p.pok.219
Kierownik Wydziału Organizacyjno -Administracyjnego
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Anna Wojtkowiak 61 22 69 228 anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl II p.pok.223
         Kierownik Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków
Imię i nazwisko Telefon/Faks E-mail Hala
Dorota Zubik 61 84 10 634 dorota.zubik@podgik.powiat.poznan.pl II p.pok.220
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych – Kierownik Zespołu Koordynacji Projektów
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Agnieszka Zawada-Sikorska 61 84 10 612 agnieszka.zawada-sikorska@podgik.powiat.poznan.pl I p.pok.117